Αρθρογράφος

Νίκη Κεφαλά

Δημοσιογράφος

Επειδή αγαπώ πολύ να γράφω, εργάζομαι ως δημοσιογράφος.