Δυστυχήματα

Ποιός Φταίει;
Όταν οδηγούμε, μόνο οδηγούμε! Γιατί η ασφάλεια δεν μπορεί να
Όταν η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) γίνεται Λωρίδα Ελλιπούς