Σε καθολικό, ολιγόωρο κλείσιμο των πυλών προχωρά ο ΟΑΣΑ
Με αναδιανομή εσόδων από τους φόρους