Γερμανοί

Όταν ο πόλεμος σταμάτησε για μια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είναι τελικά «βάρβαρη» η φύση των