ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προσήλωση στις αρχές της 3 του Σεπτέμβρη και όχι εμμονή σε σύμβολα και Youtube
Σκέψεις για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή smartboy10 via Getty Images