ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μια NurPhoto via Getty Images
Μια ευρωπαϊκή μέθοδος επιλογής Atypeek via Getty Images