Δεύτερος Παγκόσμιος Πολεμος

Μάθιος (Ματθαίος) Πόταγας: ο πρώτος ullstein bild Dtl. via Getty Images