Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Μάθιος (Ματθαίος) Πόταγας: ο πρώτος ullstein bild Dtl. via Getty Images