Υπάρχει όμως κι άλλος δρόμος: αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν περίπου 900,000 αυτοκίνητα, χωρίς οι ιδιοκτήτες των οποίων να έχουν καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας. Οι απώλειες εσόδων για το κράτος ανέρχονται σε €220 εκ, όσο δηλαδή και η διαφορά έναντι του στόχου! Αυτοί θα μπορούσαν πολύ εύκολα να εντοπιστούν μέσω της διασταύρωσης των στοιχείων με τη δήλωση φόρου εισοδήματός τους, στην οποία εμφανίζεται το όχημα που έχουν στην κατοχή τους.