Τι θα ήταν η Margaery Tyrell χωρίς τη γιαγιά της; Θα πήγαινε από αγκαλιά σε αγκαλιά, κοιτώντας με μελαγχολικό βλέμμα το θρόνο από μακριά, δίπλα σε δευτεροκλασάτους ηγεμόνες... Ενώ με το life & career coaching της σοφής γιαγιάς Olenna Tyrell εκτοξεύτηκε σχεδόν αμέσως στο Σιδερένιο Θρόνο!