Αναστασία Μήλιου
ΛΑΒΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΌ Αναστασία Μήλιου
 
Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και εργάστηκε από φοιτήτρια σε δικηγορικό γραφείο αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δικαστηριακή εμπειρία.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1997 μέχρι σήμερα και ασχολείται καθημερινά με όλο το φάσμα του ποινικού, διοικητικού και αστικού δικαίου. Έχει ειδικευτεί στις εργατικές υποθέσεις, στα κληρονομικά θέματα, στα οικογενειακά (επιμέλειας, διαζυγίου συναινετικού ή αντιδικίας και διατροφών), στις μισθωτικές διαφορές (Δγη απόδοσης μισθιού, καταβολή μισθωμάτων, επαγγελματικές μισθώσεις) και στις διεκδικήσεις ακινήτων. Έχει επιτύχει υψηλές αποζημιώσεις σε τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα και εργατικές αποζημιώσεις, έχει βοηθήσει πολλούς ομογενείς, Έλληνες του εξωτερικού, να αποκτήσουν επισήμως την ελληνική ιθαγένεια, παρέχει συμβουλές όσον αφορά φορολογικά θέματα και ζητήματα οφειλών, δανείων, αγοραπωλησίες και οποιουδήποτε είδους μεταβιβάσεις ακινήτων, καταχωρήσεις και διορθώσεις εγγραφών στα κατά τόπους Κτηματολόγια.

Είναι έγγαμη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου.

Δημοσιεύσεις από Αναστασία Μήλιου

Τι είναι η μυστική διαθήκη και ποιες οι προϋποθέσεις εγκυρότητάς της

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 20 Μάρτιος 2017 | 5:10 μμ

Μυστική είναι η διαθήκη για την κατάρτιση της οποίας ο διαθέτης εγχειρίζει στο συμβολαιογράφο, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, έγγραφο δηλώνοντας προφορικά ότι αυτό περιέχει την τελευταία του βούληση, δηλαδή η μυστική διαθήκη αποτελεί συνδυασμό τόσο της ιδιόγραφης όσο και της δημόσιας διαθήκης. Η...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Τι ισχύει για δανειολήπτες με ακίνητο που χρωστούν στην τράπεζα

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 6 Μάρτιος 2017 | 6:19 μμ

photo


Οι περισσότεροι δανειολήπτες είναι κάτοχοι ακινήτων. Τα ακίνητα αυτά, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία, που πολλές φορές οι κάτοχοι τους επιθυμούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους με γονική παροχή ή ακόμα και να πωλήσουν σε τρίτους.

Εφόσον οι δανειολήπτες δεν έχουν εξοφλήσει το δάνειο τους...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Τι σηματοδοτεί η ατομική ειδοποίηση οφειλών και πώς να αντιδράσετε

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 1 Νοέμβριος 2016 | 5:27 μμ

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ΚΕΑΟ του ΙΚΑ, οι ΔΟΥ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες στέλνουν με απλό ταχυδρομείο στους οφειλέτες τους, έγγραφο που ονομάζουν «ατομική ειδοποίηση οφειλών». Το έγγραφο αυτό φαίνεται σαν μια απλή ειδοποίηση του δημοσίου που καλεί τον οφειλέτη εντός 20 ημερών από την παραλαβή του, να ρυθμίσει σε...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Αδήλωτη εργασία: Ακύρωση του υπέρογκου προστίμου με προσφυγή

(1) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 30 Σεπτέμβριος 2016 | 7:14 μμ

Τα τελευταία χρόνια, η αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας, με επιβολή προστίμου εις βάρος του εργοδότη, έχει μετατραπεί σε εισπρακτικό μέτρο από τα όργανα του ΙΚΑ. Η χωρίς καμία εξαίρεση επιβολή του υπέρογκου και δυσβάστακτου προστίμου των 10.000 ευρώ περίπου για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, έχουν γίνει ο εφιάλτης του κάθε εργοδότη...

Διαβάστε την Ανάρτηση

«Άφεση» χρέους 74% σε άνεργο με δικαστική απόφαση

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 30 Ιούνιος 2016 | 11:51 μμ

Νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας Κρήτης απαλλάσσει τον αιτούντα οφειλέτη από το 74% των οφειλών του, ο οποίος είχε χρέη πάνω από 136.000 ευρώ σε 2 τράπεζες.

Ο οφειλέτης-αιτών είναι άνεργος, με δύο ανήλικα τέκνα, και περιστασιακή εργασία που του αποφέρει μηνιαίο εισόδημα 600 ευρώ.

Διαβάστε την Ανάρτηση

Ακατάσχετο μισθού μέχρι τα 1.000 ευρώ για χρέη προς το δημόσιο

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 22 Μάιος 2016 | 6:50 μμ

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 2 παρ. 8 υποπαρ. Δ1 του ν. 4336/2015, εξαιρούνται από την κατάσχεση εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων...
Διαβάστε την Ανάρτηση

Υπερχρεωμένα: Διαγράφονται οι οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 14 Απρίλιος 2016 | 7:32 μμ

Νέα απόφαση αυτή την φορά από το Ειρηνοδικείο Αγρινίου, έρχεται να απαλλάξει πλήρως οφειλέτη-δανειολήπτη από χρέη του που δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, με βάση το αρθρο 5Α του ν.3869/2010. Η απόφαση αυτή, έρχεται σε μια χρονική στιγμή, που οι τράπεζες, ενώ γνωρίζουν το νόμο, αρνούνται από μόνες τους να...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Αποζημίωση από Τράπεζα για παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε εισπρακτική εταιρία

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 24 Φεβρουάριος 2016 | 5:57 μμ

Ακόμα μια απόφαση, αυτή την φορά η υπ'αριθ. 96/2016 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αποζημιώνει δανειολήπτη και καταδικάζει την τράπεζα στην καταβολή του ποσού των 6.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική του βλάβη για την διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εισπρακτική Εταιρία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη.

Ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση αλλογενούς

(7) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 1 Φεβρουάριος 2016 | 6:11 μμ

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει:

α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Δανειολήπτες: Πώς να αποφύγετε τις παγίδες στο ερωτηματολόγιο που στέλνει η τράπεζα

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 24 Ιανουάριος 2016 | 5:26 μμ

Τον τελευταίο καιρό που έχει αρχίσει η ισχύς του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όλοι οι οφειλέτες που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση, λαμβάνουν ένα πακέτο εγγράφων από την τράπεζα που καλούνται να συμπληρώσουν.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κατάλογο ερωτημάτων που αφορούν τόσο την προσωπική, οικογενειακή αλλά κυρίως οικονομική και περιουσιακή κατάσταση...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Τρόποι είσπραξης διατροφής τέκνου από τον υπόχρεο γονέα

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 11 Ιανουάριος 2016 | 7:12 μμ

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, οι σύζυγοι υποχρεούνται σε διατροφή των ανήλικων τέκνων τους και των ενήλικων εφόσον αυτά σπουδάζουν. Διατροφή προβλέπεται και από τον έναν σύζυγο στον άλλο, αλλά εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.

Εφόσον οι σύζυγοι δεν τακτοποιήσουν μόνοι...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Αποζημίωση από τραυματισμό σε τροχαίο - Οδηγίες για επίτευξη μεγάλου ποσού

(1) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 29 Δεκέμβριος 2015 | 10:10 μμ

Ένα από τα πράγματα που απευχόμαστε να συμβεί στην ζωή την δική μας και των αγαπημένων μας προσώπων είναι και η εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό.

Σε τέτοια περίπτωση ο παθών δικαιούται χρηματικής αποζημίωσης το ύψος της οποίας εξαρτάται: α) από την σοβαρότητα του τραυματισμού του, β) την...
Διαβάστε την Ανάρτηση

Ανακοπή μέχρι 18-1-2016 η μόνη επιλογή των ασφαλισμένων στις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 24 Δεκέμβριος 2015 | 7:42 μμ

Στην ιστοσελίδα των εταιριών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «Commercial Value ΑΑΕ» αναρτήθηκε ανακοίνωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισης και καταχώρησης των καταστάσεων των δικαιούχων απαιτήσεων κατά των δύο αυτών εταιρειών. Η αναγγελία των απαιτήσεων από τους ασφαλισμένους είχε ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της ιστοσελίδας...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Απορρίπτονται οι διαταγές πληρωμής των τραπεζών κατά οφειλετών λόγω των καταχρηστικών όρων υπολογισμού επιτοκίων και τόκων υπερημερίας

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 22 Δεκέμβριος 2015 | 9:29 μμ

Όταν παραβιάζεται από την Τράπεζα η βαρύνουσα αυτή υποχρέωση σαφήνειας και διαφάνειας σχετικού Γενικού Όρου Συναλλαγής, αυτό επηρεάζει και τις Διαταγές Πληρωμής οι οποίες προσβάλλονται με ανακοπή και αναστολή, με μεγάλη πιθανότητα πλήρους απόρριψής τους, υπέρ του δανειολήπτη, ειδικά όταν είναι σε οικονομικά δυσμενή θέση, αλλά καλόπιστος, δηλ. έχει δώσει...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας και ευεργέτημα απογραφής της για τον ανήλικο

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 14 Δεκέμβριος 2015 | 7:49 μμ

Η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας είναι 4 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου ή από την δημοσίευση της διαθήκης του αν υπάρχει. Η προθεσμία αποποίησης επεκτείνεται στο ένα έτος (με ίδια αφετηρία) στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία τους στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή...
Διαβάστε την Ανάρτηση

Μεγάλη ανατροπή στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

(3) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 4 Δεκέμβριος 2015 | 6:48 μμ

Επιτέλους εκδόθηκε μια δικαστική απόφαση σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που πραγματικά «ταράζει τα νερά» και δικαιώνει τους δανειολήπτες 100%.

Όλοι οι νομικοί που ασχολούμαστε με αγωγές κατά των δανείων σε ελβετικό φράγκο, επικαλούμαστε πλήθος διατάξεων του Α.Κ., περί της έννοιας του δανείου,...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Πιστωτικές κάρτες και καταχρηστικοί όροι αυτών

(1) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 24 Νοέμβριος 2015 | 12:34 πμ

Με πάγια νομολογία του Α.Π. θεωρούνται καταχρηστικές και ως εκ τούτου άκυρες και παράνομες οι επιβαρύνσεις που επιβάλλει η Τράπεζα σε λογαριασμούς καταθέσεων και παραθέτεται αναλυτικά ως καταχρηστική μια λίστα γενικών όρων συναλλαγών («ψιλά γράμματα») που χρησιμοποιούν σήμερα οι Τράπεζες στις συμβάσεις πιστωτικών καρτών.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Τι να κάνω αν δε μπορώ να αποπληρώσω το δάνειο στην τράπεζα

(5) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 7 Νοέμβριος 2015 | 5:38 μμ

Είχα αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο μου σχετικά με την διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί προκειμένου, ο δύσμοιρος οφειλέτης που έχει πληρώσει ένα δάνειο καταναλωτικό 2-3 φορές και παρ'όλα αυτά χρωστάει, να αμυνθεί κατά των τραπεζών που τον απειλούν με κατάσχεση ή πλειστηριασμό.

Οι περισσότεροι όμως διστάζουν να ξεκινήσουν ένα δικαστικό...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Αυτά είναι τα νέα όρια συνταξιοδότησης

(1) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 31 Οκτώβριος 2015 | 5:43 μμ

Ποια όρια ηλικίας αυξάνονται στο Δημόσιο και ποιοί μπορούν να αποχωρήσουν από το 55ο έτος της με μειωμένη σύνταξη.

Με τα νέα όρια ηλικίας, που είναι σε ισχύ από τις 19 Αυγούστου, η κοντινότερη ηλικία εξόδου στην σύνταξη διαμορφώνεται για το 2015 στο 56ο έτος και...

Διαβάστε την Ανάρτηση

Διάκριση υπαλλήλου και εργάτη - Διαφορά στην αποζημίωση απόλυσης

(0) Σχόλια | Δημοσιεύθηκε 27 Οκτώβριος 2015 | 6:25 μμ

Όσοι ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, είναι εξοικειωμένοι με την λέξη «εργάτης» και «υπάλληλος». Δεν γνωρίζουν όμως όλοι ότι υπάρχουν εννοιολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ιδιοτήτων, οι οποίες διαμορφώνουν και διαφορετικό εργασιακό καθεστώς.

Ειδικότερα όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες, είτε είναι εξειδικευμένες αναφερόμενες σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους...

Διαβάστε την Ανάρτηση